Bağlama Dersleri

Bağlama Derslerimiz

  • Türk Halk Müziği eserlerini ve melodileri bağlamalarıya çalabilirler.
  • Bağlamanın doğru tutuşunu öğrenerek, duruş bozuklukları olmadan bağlama çalabilirler.
  • Dizek üzerinden gördükleri temel notaları, sus işaretlerini ve karar seslerini kolaylıkla tanıyıp uygulayabilirler.
  • Basit türkülerin ve ezgilerin notalarını çözümlemeyi öğrenerek o türküleri nasıl çalacaklarını kolaylıkla tasarlayabilirler.
  • Tartımları daha kolay ve hızlı bir şekilde tanıyıp bağlamayla çalabilirler.
  • Öğrenecekleri çeşitli tartımlarla tavır ve özel mızrap gerektirmeyen tüm türküleri , ezgileri çalabilirler.