Müzik Eğitimi

Lala Müzik Akademi Müzik Eğitimi
Lala Akademi

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi, eğitimin tanımından yola çıkarak kısaca bireyde istendik müzikal davranış değişiklikleri yaratmak olarak tanımlanabilir. Müzik eğitimini “bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma ya da bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme veya geliştirme süreci” olarak tanımlamıştır. Müzik eğitiminin insanın gelişmesinde rol oynadığı ilk defa M.Ö. 8. yüzyılda Çin uygarlığında fikir bulmuştur ve uygulanmıştır. Modern anlamda müzik eğitimi ise 18. yüzyılın ikinci yarısında Jean- Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder ve Goethe gibi düşünür ve sanatçılar sayesinde uygulanmaya başlamıştır .
about-welcome