Güzel Sanatlar Ve Konservatuvar Hazırlık Dersleri

Lala Müzik Akademi Branşlarımız Güzel Sanatlar Ve Konservatuvar Hazırlık Dersleri

Güzel Sanatlar Ve Konservatuvar Hazırlık Dersleri

  • Kulak eşiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar
  • Aralık bilgisi ve duyulan sesleri doğru şekilde tekrarlayabilme (Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses duyum egzersizleri)
    Ezgisel Bellek (Melodik Hafıza)
  • Ritimsel İşitme (Ritmik Hafıza)
  • Deşifre (Majör ve minör tonlardaki solfej parçalarını temel vuruş ve nota değerleri bilgisiyle; melodik okuma çalışmaları)
  • Dikte (Piyanoda çalınan 2/4, 3/4 ve 4/4’lük temel vuruşlu parçaların nota ve es değerlikleriyle yazılabilmesi)